ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοφιλείς  
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
0
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 207
ΧΑΡΙΛΑΟΥ,  Θεσσαλονίκη 54250
 
Βαθμολογία: Βαθμολογία: 0.00 (0 ψήφους)
 
Περιγραφή  Κέντρο Ακτινολογικό
 
Οι δημοσιεύσεις είναι ιδιοκτησία του αποστολέα εκφράζουν τις απόψεις και τη γνώμη των συντακτών τους και όχι των διαχειριστών ή των συντονιστών. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τους.