ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ  Δημοφιλείς  
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
0
Αριστοτέλους 32
ΚΕΝΤΡΟ,  Θεσσαλονίκη 54631
 
Βαθμολογία: Βαθμολογία: 0.00 (0 ψήφους)
 
Περιγραφή  Καφεζυθεστιατόριο
 
Οι δημοσιεύσεις είναι ιδιοκτησία του αποστολέα εκφράζουν τις απόψεις και τη γνώμη των συντακτών τους και όχι των διαχειριστών ή των συντονιστών. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τους.